fbpx

talhacaydere

Chat GPT ile Animasyon Senaryosu Yazımı

Bu metin Vidyoner bünyesinde hazırlanan ücretsiz animasyon hazırlama eğitimine bireysel olarak sunmak istediğim bir katkının neticesinde ortaya çıktı. (Ücretsiz Animasyon Eğitimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.) Lise ve üniversite döneminde sürekli sosyal bilimler alanında eğitim gördüğüm ve çalıştığım için (Sosyal Bilimler Lisesi ve Sosyoloji mezunuyum) toplumsal dinamiklere etki eden her türlü teknolojik gelişme karşısında bir şeyler yazmaya ne zaman başlasam bir…

Daha Fazla

BÜYÜK BİR KENT ya da KÜÇÜK BİR KIZ: MOMO ÜZERİNE ANCAK BİZ’E DAİR MASALSI BİR SOSYOLOJİ DENEMESİ

“Ben size bütün bunları olup bitmiş gibi anlattım. Oysa gelecekte olacakmış gibi de anlatabilirdim. Benim için ikisi arasında büyük bir ayrım yok.” “Çünkü zaman yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.” Tarihsel süreç içerisinde düşünüldüğü takdirde, içinde yaşadığımız modern toplumun yerinin epeyce küçük bir paya sahip olduğu noktasında bir ayrıma düşmek fazlasıyla güç görünmektedir. Modern toplumsal…

Daha Fazla

TOPLUMSAL KABUL, KÜLTÜR VE YENİ MEDYALAR

İletişim, her zaman en temel insanî reflekslerin bir ürünü, bir nedeni ya da bir sonucu olmuştur. Bu anlamda hayatımızdaki rolü, önemi ve yeri yadsınamaz. Bu metni yazarken kullandığım harflerden başlayarak, yazma eyleminin kendisine kadar her şey iletişim ihtiyacının yahut zorunluluğunun bir ürünüdür. İletişimin bu önemi hiç şüphesiz özellikle insanlığın gelişim süreçleri içerisinde kimine göre evrim…

Daha Fazla

Reklamcılık Sektörü AI’nin Pençesinde: Sona mı Gidiyoruz? – Bölüm 2

Kapsamı bu yazıda biraz geliştirme kararı aldığım için ikinci bölümün gelmesi biraz uzun sürdü. Konuyu daha detaylı ele almaya çalıştım. Keyifli okumalar. Bu bölümdeki temel amacım birinci yazıda değindiğim AI araçlarının potansiyel faydaları ve kapasiteleri sonucunda ortaya çıkan durumların potansiyel etkilerini ve yapabileceğimiz şeyleri ele almak olacak. Ve yine bu bölümde başka bir kavram olan…

Daha Fazla

Reklamcılık Sektörü AI’nin Pençesinde: Eyvah! Sona mı Gidiyoruz? – 1. Bölüm

Bir yapay zeka devriminin varlığından söz edilen bu dönem, çeşitli gelişmelerle birlikte elbette köklü değişikliklere neden olacak. Devrimler, insan yaşantısının içerisinde sıçramalara verilen en genel addır. Bu sıçramalar bir takım teknolojik, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel temellerden beslenerek gerçekleşmektedir. Örneğin insanların artık mağaralardan deniz ve nehir kenarlarına inerek yerleşik yaşama geçmeleri sonucunda ortaya çıktığını söylediğimiz…

Daha Fazla
picasso

KİTLE, ENDÜSTRİ VE KÜLTÜR: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Kitle kültürü, kültür endüstrisi, hegemonya ya da propaganda? Tüm kavramlar neyi ifade etmektedir? Aralarında belirgin farklar var mıdır? Bahsedilen şey gerçekte aynı mıdır? İncelememizin ilk bölümüne bu temel soruları yanıtlamaya çalışarak başlayacağız. Bu kavramları kullandığımızda aklımıza gelen en önemli isimler Adorno, Horkheimer, Gramsci ve Hitler (hatta Goebbels) olmaktadır genellikle, eğer aşinaysak. Frankfurt Okulu’nun kurucuları olan…

Daha Fazla