fbpx

CHARLES DİCKENS’IN ZOR ZAMANLAR’I

 “Zor Zamanlar yapısı ve üslubu itibariyle, toplumun ciğerini okumuş, her şeyin iç yüzünü anlamış bir adamın eseridir”[1] Türkçe’de olaylara yalnızca kendi hesabına yaklaşanlar için kullanılan, artık neredeyse deyimleşmeye başlamış bir söz vardır: İngiliz pragmatisti. Bu ifadenin altında yatan toplumsal koşullar Viktorya Dönemi İngilitere’sinin toplumsal koşullarıdır. Metnin asıl ilgisini oluşturan Charles Dickens’ın Zor Zamanlar isimli romanı…

Daha Fazla

Office Space Filmi Üzerine Düşünceler

İş hayatı, zamanlama, plan, koordinasyon gibi kavramlar ve tanımlamalar insanlık tarihinin her safhasında var olan bir doğal durum değildi. Modern sanayi toplumlarına özgü bu yeni yaşam biçiminin köklerini mekanik saatin artık ceplere girmeye başlamasına dek götürebiliriz. Çalışma biçimi doğadan fabrikaya dönmeye başladığında, işçi sınıfının ve burjuva sınıfının oluşmaya başladığını gördüğümüzde, artık değişim tam anlamıyla başlamıştı….

Daha Fazla

BÜYÜK BİR KENT ya da KÜÇÜK BİR KIZ: MOMO ÜZERİNE ANCAK BİZ’E DAİR MASALSI BİR SOSYOLOJİ DENEMESİ

“Ben size bütün bunları olup bitmiş gibi anlattım. Oysa gelecekte olacakmış gibi de anlatabilirdim. Benim için ikisi arasında büyük bir ayrım yok.” “Çünkü zaman yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.” Tarihsel süreç içerisinde düşünüldüğü takdirde, içinde yaşadığımız modern toplumun yerinin epeyce küçük bir paya sahip olduğu noktasında bir ayrıma düşmek fazlasıyla güç görünmektedir. Modern toplumsal…

Daha Fazla

TOPLUMSAL KABUL, KÜLTÜR VE YENİ MEDYALAR

İletişim, her zaman en temel insanî reflekslerin bir ürünü, bir nedeni ya da bir sonucu olmuştur. Bu anlamda hayatımızdaki rolü, önemi ve yeri yadsınamaz. Bu metni yazarken kullandığım harflerden başlayarak, yazma eyleminin kendisine kadar her şey iletişim ihtiyacının yahut zorunluluğunun bir ürünüdür. İletişimin bu önemi hiç şüphesiz özellikle insanlığın gelişim süreçleri içerisinde kimine göre evrim…

Daha Fazla