fbpx

Bilgi ve Bilgi Sosyoloji’sinin Temelleri Üzerine Bir İnceleme

Bilgi Sosyolojisi Üzerine Genel Bir Bakış Her ne kadar bu metni genellemeler üzerine kurmak istemesem de sosyolojinin bir alt disiplini olan Bilgi Sosyolojisi hakkında düşünmek söz konusu olduğunda öncelikle bilgi denilen kavramın kadîm köklerini; sonra da alt disiplin olarak Bilgi Sosyolojisi’nin geniş tarihini göz ardı edemeyiz. Belki de bu yüzden sosyal bilim metinlerinde sıklıkla başlık…

Daha Fazla
picasso

KİTLE, ENDÜSTRİ VE KÜLTÜR: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Kitle kültürü, kültür endüstrisi, hegemonya ya da propaganda? Tüm kavramlar neyi ifade etmektedir? Aralarında belirgin farklar var mıdır? Bahsedilen şey gerçekte aynı mıdır? İncelememizin ilk bölümüne bu temel soruları yanıtlamaya çalışarak başlayacağız. Bu kavramları kullandığımızda aklımıza gelen en önemli isimler Adorno, Horkheimer, Gramsci ve Hitler (hatta Goebbels) olmaktadır genellikle, eğer aşinaysak. Frankfurt Okulu’nun kurucuları olan…

Daha Fazla